ΔΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Η σχέση εμπιστοσύνης ιατρού και εξεταζόμενου οδηγεί στο καλύτερο αποτέλεσμα.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

Λοβεκτομή (Τμηματεκτομή)

Λοβεκτομή (Τμηματεκτομή)


Η λοβεκτομή στις παθήσεις του μαστού ουσιαστικά είναι η εκτομή ενός τμήματος του μαστού μαζί με την …

Μαστεκτομή

Μαστεκτομή


Μαστεκτομή είναι η αφαίρεση ολόκληρου του μαστού. Οι κύριοι τύποι της μαστεκτομής είναι: η απλή, η …

Λοβεκτομή & Λεμφαδενικός καθαρισμός

Λοβεκτομή & Λεμφαδενικός καθαρισμός


Αφαιρείται τμήμα του μαστού, με τη συνυπάρχουσα βλάβη, σε υγιή όρια και ταυτόχρονη αφαίρεση των λεμφ…

Λεμφαδενικός καθαρισμός της μασχάλης

Λεμφαδενικός καθαρισμός της μασχάλης


Ο καρκίνος του μαστού έχει την τάση να φεύγει από το μαστό και να δίνει μεταστάσεις στους λεμφαδένες…

Βιοψία φρουρού λεμφαδένα

Βιοψία φρουρού λεμφαδένα


Αν και ο λεμφαδενικός καθαρισμός της μασχάλης θεωρείται μία ασφαλής επέμβαση τα τελευταία χρόνια προ…

Επανορθωτική χειρουργική μαστού (Ογκοπλαστική)

Επανορθωτική χειρουργική μαστού (Ογκοπλα…


Μετά την μαστεκτομή μπορούμε να προβούμε σε επεμβάσεις αισθητικής αποκατάστασης. Υπάρχουν πολλές δυ…


webclinic