ΔΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Η σχέση εμπιστοσύνης ιατρού και εξεταζόμενου οδηγεί στο καλύτερο αποτέλεσμα.

Λεπτομέρειες για την Ημέρα Πέμπτη 7 Ιούλιος 2022

Κλινική Εξέταση
10:00 am Απασχολημένο
10:30 am Απασχολημένο
11:00 am Απασχολημένο
11:30 am Απασχολημένο
12:00 pm Απασχολημένο
12:30 pm Απασχολημένο
13:00 pm Απασχολημένο
13:30 pm Απασχολημένο
14:00 pm Απασχολημένο
14:30 pm Απασχολημένο
15:00 pm Απασχολημένο
15:30 pm Απασχολημένο
16:00 pm Απασχολημένο
16:30 pm Απασχολημένο
17:00 pm Απασχολημένο
17:30 pm Απασχολημένο
18:00 pm Απασχολημένο
18:30 pm Απασχολημένο
19:00 pm Απασχολημένο
19:30 pm Απασχολημένο

webclinic