ΔΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Η σχέση εμπιστοσύνης ιατρού και εξεταζόμενου οδηγεί στο καλύτερο αποτέλεσμα.

Λεπτομέρειες για την Ημέρα Τετάρτη 17 Αύγουστος 2022

Κλινική Εξέταση
10:00 am Απασχολημένο
10:30 am Απασχολημένο
11:00 am Απασχολημένο
11:30 am Διαθέσιμη
12:00 pm Διαθέσιμη
12:30 pm Διαθέσιμη
13:00 pm Διαθέσιμη
13:30 pm Διαθέσιμη
14:00 pm Διαθέσιμη
14:30 pm Διαθέσιμη
15:00 pm Διαθέσιμη
15:30 pm Διαθέσιμη
16:00 pm Διαθέσιμη
16:30 pm Διαθέσιμη
17:00 pm Διαθέσιμη
17:30 pm Διαθέσιμη
18:00 pm Διαθέσιμη
18:30 pm Διαθέσιμη
19:00 pm Διαθέσιμη
19:30 pm Διαθέσιμη

webclinic