ΔΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Η σχέση εμπιστοσύνης ιατρού και εξεταζόμενου οδηγεί στο καλύτερο αποτέλεσμα.

Υπηρεσίες της Surgical iasis

 
Ο Δρ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος και η χειρουργική του ομάδα αντιμετωπίζουν το σύνολο σχεδόν των παθήσεων της Γενικής Χειρουργικής.
Εκτελούν με ασφάλεια και απόλυτη τεχνογνωσία ένα μεγάλο εύρος επεμβάσεων που καλύπτει τους τομείς της Ογκολογικής Χειρουργικής, Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής, Χειρουργικής Πεπτικού, Μαστού, Ενδοκρινών, κ.λπ..
 
Παθήσεις Γενικής Χειρουργικής:
 

webclinic