Η σχέση εμπιστοσύνης ιατρού και εξεταζόμενου οδηγεί στο καλύτερο αποτέλεσμα.
giatros
Δρ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος