ΔΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Η σχέση εμπιστοσύνης ιατρού και εξεταζόμενου οδηγεί στο καλύτερο αποτέλεσμα.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΒΟΗΘΑΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ

stadiopoiisi karkinou
Η διάγνωση του καρκίνου του μαστού είναι πάντοτε μία συναισθηματικά επώδυνη διαδικασία.
Παρόλα αυτά κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και η σταδιοποίηση της νόσου είναι απαραίτητη.
Λέγοντας σταδιοποίηση εννοούμε ουσιαστικά το πόσο προχωρημένη είναι η νόσος τη στιγμή της διάγνωσης.
 Αυτό εξαρτάτε από το μέγεθος του όγκου, από την ιστολογία του όγκου, από το αν έχουν προσβληθεί οι μασχαλιαίοι λεμφαδένες και αν έχουμε ήδη απομακρυσμένες μεταστάσεις τη στιγμή της διάγνωσης.

Για το λόγο αυτό το χειρουργικό παρασκεύασμα (ο όγκος με τους λεμφαδένες) εξετάζονται από παθολογονοανατόμο, ο οποίος θα προσδιορίσει το μέγεθος του όγκου, αν η εκτομή έχει γίνει σε υγιή όρια, τους ορμονικούς υποδοχής του όγκου, την έκφραση διαφόρων γονιδίων, τον αριθμό και το είδος της προσβολής των λεμφαδένων της μασχάλης, τον αριθμό πολλαπλασιασμού των καρκινικών κυττάρων, κ.λπ..

Παράλληλα ο θεράπων ιατρός θα συστήσει μία σειρά από εξετάσεις, όπως σπινθηρογράφημα οστών, αξονική κοιλίας, ακτινογραφία θώρακος για να αποκλείσουμε την ύπαρξη απομακρυσμένων μεταστάσεων στα πιο συνηθισμένα σημεία εμφάνισης τους (ήπαρ, πνεύμονες, οστά).


ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΜΑΣΤΟΥ


Στάδιο 0: εντοπίζεται στο σημείο προέλευσής του και δεν έχει αρχίσει να διηθεί τους γύρω ιστούς ή να διασπείρεται. Θεωρείται In situ μορφή. 

Στάδιο Ι: ο όγκος είναι μεγέθους 2 cm ή μικρότερος και δεν υπάρχει ένδειξη διασποράς

Στάδιο ΙΙΑ: ο όγκος είναι 2–5 cm χωρίς διασπορά στους λεμφαδένες.

Στάδιο ΙΙΒ: όγκος 2–5 cm με θετικούς λεμφαδένες ή όγκος >5 cm χωρίς λεμφαδενικές μεταστάσεις.

Στάδιο ΙΙΙΑ: όγκος >5 cm και διακρίνεται προσβολή των σύστοιχων μασχαλιαίων λεμφαδένων που συμφύονται μεταξύ τους ή με άλλους ιστούς.

Στάδιο ΙΙΙΒ: προσβεβλημένοι θωρακικοί λεμφαδένες και όγκος που επεκτείνεται στο θωρακικό τοίχωμα ή προσβάλλει και εξελκώνει το δέρμα.

Στάδιο ΙV: διασπορά στους λεμφαδένες, αλλά και απομακρυσμένες μεταστάσεις ή προσβολή του δέρματος και του θωρακικού τοιχώματος πέρα από την περιοχή του μαστού.

Η αντιμετώπιση της ασθένειας έχει περισσότερες πιθανότητες ίασης όσο πιο μικρό είναι το αρχικό στάδιο διάγνωσης της νόσου.

Για το λόγο αυτό ο προληπτικός έλεγχος στον γυναικείο μαστό έχει σκοπό να αναγνωρίσει βλάβες στα αρχικά και πλήρως ιάσιμα στάδια.


webclinic